Anubias nana Pinto

Price: 11.99 €
Type:
Rhizome
Difficulty:
Demanding
Area:
Midground
Out of stock